Relatietherapie

Groei in de partner-relatie

Relatietherapie is gericht op het onderhouden en voeden van de relatie waarbij het uitgangspunt is dat het hebben van een partner een kans is om je verder te ontwikkelen. De essentie van een relatie is een mysterie. Iets wat gevoeld kan worden maar niet benoemd. Iets wat aangeraakt kan worden, maar niet volledig gekend. Net zo min als we onszelf volledig kunnen kennen.

Ons waarnemen van onszelf en de ander (in dit geval de partner) is vaak vertroebeld door de ideeën die we hebben over onszelf en de ander. Er zijn tal van overtuigingen, verwachtingen (en daarmee teleurstellingen) die onze kijk verkleuren, zodat we de huidige werkelijkheid over onszelf en onze partner niet goed kunnen zien. Een van de meest essentiële vergissingen die we maken in onze partnerrelaties is dat verandering van de ander moet komen.

Wat we kennen van de ander zijn de gewoontes, de gevoeligheden, de verwachte reacties.Wat er in de die is diepte zit, daar weten we vaak niet veel van.

Door ons te realiseren, dat we uiteindelijk niet zoveel weten, blijft er ruimte voor verwondering en verbazing. We kunnen ons soms verbazen over onze partner of over onszelf in relatie tot onze partner. Dan zijn we gestuit op onvermoede mogelijkheden of kwaliteiten.

De bereidheid om te erkennen dat je het niet allemaal weet, dat je jezelf en je partner niet volledig kent, dat er van alles mogelijk is, ook al lijkt de realiteit het tegendeel te bewijzen, die bereidheid geeft een openheid die subtiel levend is en die ons behoed voor de saaiheid of kilte.

Verandering en verdieping kunnen zo spontaan en op subtiele wijze ontstaan zonder dat ze afgedwongen hoeven te worden.

Waarmee geoefend wordt is bijvoorbeeld:

  • open aandacht voor jezelf en voor de ander
  • leren waarnemen zonder oordeel
  • herkennen van projecties
  • herkennen van de rol die je aanneemt en leren zien hoe je deze (gezamenlijk) in stand houdt.