Voorwaarden

Als je je opgeeft voor therapie, gaan wij er van uit dat je instemt met de volgende afspraken:

 

  • Dat je bij deelname aan een groep alle keren komt. Voortijdig stoppen geeft geen recht op vermindering of terugbetaling van het betaalde of nog te betalen bedrag.
  • Dat, als je onverwacht een sessie af moet zeggen, je dit uiterlijk 24 uur van te voren doet (tenzij in geval van nood). In elk ander geval dien je de sessie toch te betalen.
  • Dat je betaalt aan het begin van een sessie of een groep. In overleg kun je ook gefaseerd betalen.
  • Dat je betaalt volgens het tarief van je inkomensklasse.
  • Dat je verantwoordelijk bent en blijft voor je eigen gedrag. Dit is belangrijk om te onderkennen als je in therapie gaat. Dit betekent dat wij geen (behoudens de in de wet geregelde) aansprakelijkheid aanvaarden voor mogelijke materiĆ«le of immateriĆ«le schade.